Foto: Lernestål, Erik, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåspistol, Holland, ca 1660. Signerad "DS", samt "CMIL".

Rund, slätborrad pipa av stål. På kammaren stämplad "DS" under stjärna (Stöckel nr a 2395), Frankrike? ca 1620), härunder stämpel med dubbelörn troligen domkapitlet St. Servatius märke - Maastrichts kontrollstämpel (Stöckel nr 1559-1560, ca 1650-1660). På pipans undersida stämpel med CMIL (Stöckel nr 2260, Holland ca 1660). Ursprungligen två piphäften (ett saknas nu). Hjullås. Kullrigt låsbleck, utsvängt för hjulet. Hjul fasthållet medelst krampa kl.6. Låg krutskärm. Hane med lös underkäke. Hel stock av mörkt bresilieträ(?). Stocken utsvängd för hjulet. Kolven har haft spetoval kappa, vilken nu saknas. Ursprungligen tre låsskruvar, en saknas. Pipstift ej ursprungliga. Näsband och rörka av silver. Enkel varbygel. Tillbehör: Laddstock av mörkt bresilieträ(?), doppsko av silver. Svavelkis i blymantel. Märkt: 81 bakom låsblecket, stanstyp 5376.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Hjullåspistol
Kategori Pistoler
Material
  • Silver
  • Stål
  • Bresiljeträ
Storlek
  • Höjd 115 mm
  • kaliber 13.2 mm
  • Längd 680 mm
  • Längd 482 mm (Pipan)
  • Vikt 1.1 kg
Antal 1
Datering 1645 – 1655

1650 cirka

Tillverkningsplats Holland
Tidigare ägare
Föremålsnummer 5622_SKO
Litteratur Dutch firearms. Edited by Walter A. Stryker, Hoff, Arne, 1978