Föremål

Copia Schreibens Herrn Lieutenant Admiral von Wassenaer an die Herren Staten General gegeben den 15. Junii bey der Insul Kampe Nordwest. Anno MDCLIX.

Pergamentband. Rödstänkt snitt.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4.o
Datering 1659 (1659 (tryckår))
Tillverkare Wassenaar van Obdam, Jakob (Författare)
Föremålsnummer 108712_SKOBOK