Foto: Bergensten, Jenny, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Vedlår och kärlhylla med handdukshängare av något betsad och bonad ek.

VEDLÅR och KÄRLHYLLA med handdukshängare. Av ek, något betsade och bonade Vedlår: Avlång med rundade framhörn samt utan rygg och botten. Med skiva och två par dörrar. Skiva tjock, med brett utsprång och rak kant. Innanför vartdera dörrparet en halvhög balk med bågformigt nedsvängd överkant, skodd med mässingsplåt. Mått H: 81; L: 239; Dj: 65 cm. Kärlhylla (ovanpå vedlåren): Av samma längd som vedlårens liv samt med två sidostycken och tre hyllor. Kärlhyllan fäst vid vedlåren medelst två tappar i vartdera sidostyckets nedre ände. Mått H: 131; L: 221; Dj: 33 cm. Handdukshängare (upptill på högra sidostycket utsida): Bestående av sex rakt utstående runda pinnar, varje med inre änden fäst vid en stavformig muff, trädd på en vertikalt ställd axel, varpå pinnarna är svängbara. Mått L: 45 cm. Vedlår/kärlhylla förfärdigad efter beställning, hos snickaren Edvard Johansson 1912. Handdukshängare förfärdigad efter beställning, hos snickaren C. H. Benckert J:r 1899.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Vedlår och kärlhylla
Kategori
 • Hyllor
 • Möbler
 • Övriga möbler
 • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material Ek
Storlek
 • Djup 33 cm (kärlhylla)
 • Längd 45 cm (handdukshängare)
 • Djup 65 cm (vedlår)
 • Höjd 81 cm (vedlår)
 • Höjd 131 cm (kärlhylla)
Teknik
 • betsat
 • Bonat
Datering 1912

1899; 1912

Tillverkningsplats
Tillverkare
Föremålsnummer III:I:A.d.01._HWY