Föremål

Fasadritning

RITNING Ritningsförslag till nybyggnad å tomten No. 11 Qv. Skrafvelberget Mindre, Stockholm, som ej kom till utförande

Museum Hallwylska museet
Storlek
  • 48
  • 72
Datering 1893
Inskription I G Clason 1893
Föremålsnummer S.LXIV:III:B.b.i.10._HWY