Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Fru Irma von Geijer, f. Grevinna von Hallwyl.

Tre visitkort från Irma (Ingeborg Matilda) von Geijer, f. von Hallwyl. Första kortet daterat 1925, handskrift (ovanför namnet) "Med varmaste lyckönskningar från". Andra kortet daterat 1925, handskrift (nedanför namnet) ".....". Tredje kortet daterat 1928, handskrift (nedanför namnet) "Lycklig resa".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1925 – 1928

1925 - 1928

Tidigare ägare Geijer, f. von Hallwyl, Irma Ingeborg Matilda von
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.306._HWY