Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

bridong t huvudlag 6246

Tränsbett med dubbla leder av stål, yttersta delen, stängerna och ringarna av förgylld mässing. Sidostycken övergående i nackrem och pannband, allt av ca 30 mm brett band vävt av guldtråd, guldgalon. På ena sidostycket en rektangulär sölja av förgylld mässing med hälla med dekor i form av genombrutet bladornament. Tillbehör: Tyglar fastsydda vid bettet

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Bett
Kategori Huvudlag
Material
  • Guldgalon
  • Stål
  • Mässing
Storlek Vikt 360 g
Teknik Förgyllning
Antal 1
Datering 1840 – 1860

1800-talets mitt

Föremålsnummer 6247_LRK
Andra nummer Nr 1867: 4008:d
Relaterat föremål 6246_LRK
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Titel
Betsel
Text
Hufwudlag och Tyglar af rödt saffian med förgyldte beslag och Swea Wapet emailleradt. Bridon af guldgalon. Rubrik: Inventarium öfwer Betsel, Sadlar, Eschabraquer, Pistoler m.m. som, tillhörige H. M. Konungens Hofstall blifwit år 1851 aflemnade till Kogl. Lif Rustkammaren för att derstädes förwaras, upprättadt år 1 Sida: 81 Nr. i föreg. inv.: 7 Anmärkning: ex B sid. 149