Föremål

M.T.C. Publio Lentulo S.P.D Duplici solatione Ciceronis dolor leuatur (titelbladet saknas, incipit a3)

band med kalvskinn på ryggen och över halva pärmens. Andra delen av pärmen består av oklädd ek. 1500-tal

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o ?
Datering 1500 – 1599 (1500-tal)
Föremålsnummer 110188_SKOBOK