Föremål

Herrhandske av vitt sämskskinn.

Herrhandske av vitt sämskskinn. Tillhörande brev: Ibland en samling utaf antiqviteter och andra gamla saker som jag inköpt å en auktion, befanns en handske, med uppgift om att den skulle vara en gåfva af Kej: Alexander af Ryssland till Konung Carl XIV Johan, samt att maken till denna handske skall finnas ibland samlingarna i Sko Kloster, lappen om denna sak, har förkommit, annars skulle jag ha låtit den medfölja, och som jag antager att detta är orättfånget gods, beder jag Eder vara god, att låta efterhöra å Sko Kloster huru härmed sig förhåller, samt låta införlifva den med samlingen derstädes. (Svårtydd signatur)

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Handske
Kategori Handskar
Material Sämskskinn
Storlek Längd 230 mm
Antal 1
Datering 1800 – 1899 (1800-tal)
Tillverkningsplats Ryssland
Tidigare ägare Givare: Alexander I av Ryssland, Ägare: Karl XIV Johan av Sverige-Norge
Föremålsnummer 3280_SKO