Föremål

Lärobok i symbolik

Till de teologie studerandes tjänst utarbetad. VIII, 118 s. På försättsbladet skrivet med bläck: "Till Högvälborne Herr Grefve W. v. Hallwyl. Vördnadsfullt och tacksammast från förf." 1 vol. 8.0. Band av grågult linnelärft. Originalpärm. Pris 3 kr. 50 öre.

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Religiös litteratur
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1904
Tillverkningsplats
Tillverkare Bensow, Josef Oscar (Författare)
Föremålsnummer LXIII:I:C.c.07._HWY