Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

bössa m luntlås-hanspännslås

Rund, på kammaren åttsidig pipa, svagt vidgad vid mynningen, mynning i form av halvklot. Vid övergången rund-kantig del en svarvad ring, vid pipbasen på båda sidor om ringen samt vid mynningen sicksackbårder, mellan bakre bården och ringen inslagna, runda ringar på kammarens översidor. Rektangulärt, i vinkel böjt svansskruvblad. På övre v. sidofasen en otydlig stämpel, liknande stämplar på låset (slingrande, krönt orm, LRK vägl. 1921:193). Riktmedel: Ifrån svansskruvbladets böjning till siktet en framåt avsmalnande siktskåra. Fast ståndsikte, knoppkorn av mässing. Fästning: Tre häften. Pipan fäst med krysskruv underifrån (varbygelskruven) samt tre pipstift, två av ben och ett av trä (ersatt). Kombinerat hjullås med hanspännare och luntlås. Plant låsbleck, utvändigt hjul täckt av plan kapsel, på kapselns utsida en genombruten mässingsplatta med graverad dekor i form av bladverk, skruvar kl. 3 och 9, tre runda hål på kanten nertill. Mellan hane och hjul ormstämpeln liksom på hjulhusets kant och undersidan av virvelsäkringens fjäder. Kantig fängpanna, på utsidan graverat A D (D mindre än A). Fängpannelock med rörlig arm, streckdekor, kantigt grepp, hjärtformig, genombruten spets framtill på armen. Hane med rak kropp, fasade kanter och framåt avsmalnande v-formig skåra, främre delen med bladdekor, hals med svängd framkant, streckdekor. Underkäken lös, på käkarnas h. sida dekor i form av två stora voluter vid s kruven, därbakom fasad sidor och vid bakänden en liten cylinder, delad på de två halvorna. Hög, balusterformig käkskruv. På hankroppens insida en skjutsäkring ? Hanfjäder med delvis fasade kanter, bladformig dekor, platt, flikigt fjäderlöv. Hanstudel i form av en tunn platta med bakåtriktad spets och dekor i form av ett ansikte, på hanaxeln en kvadratisk mutter i form av ett fyrblad. Säkring: Bakom hjulet en virvelsäkring med streckdekor, säkringens grepp i form av en kula med djup, korsformig skåra och två tvärgående hål. Säkringens spets låser avtryckarstången nedanför svamplåsfjädern, förbunden med avtryckaren. Stången framtill u-formigt böjd , räta vinklar. Svamplåshane (ej ursprunglig) med åsad arm, på kroppen en nedåtriktad tand, som när hanen fällts framåt vilar på stångens u-formiga del. Vid avtryck skjuts stången framåt, varvid hanen faller ner i fängpannan. Svamplåsfjäder med streckdekor, fyrsidigt fäste och balusterformigt, välvt löv med streckdekor. Låsets insida: på hanaxeln finns en stålarm, som när hanen förs framåt skjuter en kuggstång med sex kuggar bakåt, varvid hjulaxen med fyra kuggar vrids runt. Kuggstångens andra ände påverkar en v-formig stav. Staven fäst i vinkeln, andra änden går ner under slagfjädern och spänner, när kuggstången och stavens överände förs bakåt. Avtryckarstångens hak hakar i stavens överdel i spänt läge. Hjul-slagfjäderstudel i ett stycke, över hjulet en rund skiva med lodräta sicksackbårder, på slagfjäderdelen streckdekor. Slagfjäder med bladdekor. Över främre delen (hanaxel och kuggstångens främre del) en skyddsplatta med sicksackkantbård. Fängpannelockets arm belastad av fjäder, fastskruvad på skyddsplattans utsida. På låsets samtliga delar stämpel i form av krönt lindorm (1921:193) Fästning: Två låsskruvar. Rak avtryckare. Hjärtformigt avtryckarbleck av ben. Helstock av päronträ(?), kolv av tysk typ med mycket kort vinge och kolvlåda, stödkula av horn. Kantlister av ben, inläggningar och beslag av ben med graverad dekor. Kolvlådelock och ovala plattor på stockens sidor med rullverksdekor, i bakre delen av plattan på kolvens övre h. sida ett vildsvinshuvud. Vid svansskruvbladet ett manshuvud, på övriga djurhuvuden med spiralformigt upprullade överkäkar. På anslagets platta en lutspelare och en enhörning. Två runda låsskruvbrickor med korsdekor, därnedanför två konturerade plattor i form av havsväsen, den ena med fackla, den andra med treudd. På kolvens undersida en platta med dekor i form av en naken kvinna, som sticker en dolk i bröstet (Lucretia). Ursprungligen helt sluten laddstocksränna, täckt av benplattor (saknas), endast de tre rörkplattorna återstår, dekor av lejonmasker. Främre rörkplattan samt framstockens h.sida saknas likaså. Lång varbygel av stål, framtill bandformig, baktill skålad, framstolpen c-formig, rektangulär platta, bakstolpen stavformig och inskruvad i kolven, bygeln något nedsvängd vid bakre stolpen.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hjullåsbössa
Kategori Bössor
Material Stål, Päronträ, Mässing, Horn, Ben
Storlek Längd 995 mm (pipa)
Teknik gravering, Inläggning
Antal 1
Datering 1575, 1575-01-01 – 1580-01-01 (1575-1580 cirka)
Tillverkningsplats Tyskland
Tillverkare Danner, A (Tillverkare), Neuber, Michael (Tillverkare)
Tidigare ägare Givare: Blomstedt, Johan Otto, Ägare: Oxenstierna af Södermöre, Axel
Avbildad Lucretia
Tricipitina, Lucretia
Inskription Dekor: lejonmaskaron, Dekor: enhörning, Dekor: lutspelare, Dekor: havsväsen m fackla o treudd, Dekor: vildsvinshuvud, Dekor: lindorm, Dekor: Lucretia, Signatur/Påskrift: A D (Stöckelnr 1834), Signatur/Påskrift: lindorm, Signatur/Påskrift: A D (Stöckelnr 1834), Signatur/Påskrift: lindorm
Föremålsnummer 10966_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 1534