Foto: Schmidt, Göran, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Engelsk sjöofficerssabel, 1905 ca, London. Cater & Sons

Fäste av förgylld mässing. Kappa i form av lejonhuvud, övergående i ryggbeslag som utgör lejonets man. Rund nitknapp. Platt handbygel, som vidgar sig till yttre uppåtböjd parerplåt, intappad i kappan. På parerplåtens yttersida ankare krönt av kunglig krona omgivet av lagerkrans samt smala voluter, allt i relief mot punsad botten. Liten inre parerplåt försedd med gångjärn så att den kan böjas ned; ett litet hål kan träs på en tapp i baljans munbleck. I handbygeln nära kaveln två hål för portepé. Handbygeln övergår i bakre parerstång, mycket kort, nedåtböjd, inrullad. Kavel klädd med vitt fiskskinn med åtta tvärgående räfflor vari tre tvinnade, förgyllda mässingstrådar, den mittersta tätt omvirad med tunnare tråd. Stötlapp av ljus filt. Klinga mycket svagt böjd, eneggad till det ca 230 mm långa tvåeggade spetspartiet. En bred hålkäl längs ryggen. Hela det eneggade partiet med utsparade polerade ornament mot matt etsad botten. På utsidan: närmast klingbasen sexuddig stjärna med ekollon i vinklarna mellan strålarna. Mitt i stjärnan inslagen rund förgylld stämpel: "PROVED", däröver rankornament med akantusblad, ekollon och eklöv, polerat parti, liknande rankverk med ekollon, fält med inskrift med gotiska bokstäver: "King Oscar II. K.G. from his affectionate friend Edward VII R&I 1905." däröver bladrankverk med ekollon och eklöv. På insidan på basen: "CATER & SONS, ST. JAMES STR LONDON" Däröver engelska riksvapnet med devisen " DIEU ET MON DROIT", samma rankverk som på utsidan, engelska riksvapnet igen däröver ekollon med eklöv, två engelska fanor korsade genom öppen krona, åter rankverk.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Sabel
Kategori Sablar
Material
 • Stål
 • Mässing
 • Fiskskinn
 • Mässingstråd
Storlek
 • Längd 940 mm
 • Längd 789 mm (klinga)
 • pilhöjd 2 mm
 • Bredd 121 mm
 • Bredd 19 mm (klinga)
Teknik
 • Etsning
 • Gjutning
 • Förgyllning
Antal 1
Datering 1905

1905-06-15

Tillverkningsplats
Tidigare ägare
Inskription
 • Dekor: lejonhuvud
 • Dekor: Union Jack 2 s stuckna gm krona
 • Dekor: riksvapen Storbritannien
 • Dekor: eklöv o ekollon
 • Dekor: ankare krönt av engelsk kunglig krona
Fysiska egenskaper Färg: Vit
Föremålsnummer 5635_LRK
Andra nummer Nr 1867: 48:40:a
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 135
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 135
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 135
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 135
Relaterat föremål
 • Samhör med: 5636_LRK (Samhörande med balja nr 5636 och skyddsfodral nr 5637.)
 • Samhör med: 5637_LRK