Föremål

Brev inkommande

1906:1 B - Brev inkommande: A-C Alsing & Co. London Berner & Nielsen. Paris Berner & Nielsen. London Brädgårdskontoret

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1906
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.297._HWY