Föremål

Ekonomi

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Ekonomi - Verifikationer, föremål
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1874 – 1881

1874-1881

Tillverkningsplats
Föremålsnummer LXIV:I:Q.b.g.a.803._HWY