Föremål

Medalj, Värmländska sällskapets i Stockholm hederstecken.

Oval silvermedalj krönt av fast, förgylld svensk hertigkrona. Åtsida och frånsida lika förutom texten, Värmlands vapen , en fläkt örn av blå emalj med röd beväring. Däromkring oval ring med relieftext, på åtsidan: "GUSTAF KONUNG AF WERMLAND. 1858-1907.", mellan årtalen och på båda sidor av Gustaf femuddiga stjärnor . Frånsida: "WERMLÄNDSKA. SÄLLSKAPET. I. STOCKHOLM. 1816.". På randen stämplar: S&CO, S:t Erik, tre kronor, S, U8 (Sporrong & Co, Stockholm 1946). Kronan fäst vid ovalen med förgyllda rankornament.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Medalj
Kategori Medaljer
Storlek Vikt 48 g (med band)
Antal 1
Datering 1940
Tillverkare Wermländska sällskapet (Utgivare)
Tidigare ägare Givare: Gustaf V av Sverige, Ägare: Gustaf V av Sverige
Inskription Signatur/Påskrift: Gustaf Hertig af Wermland 1858-1907, Signatur/Påskrift: Wermländska sällskapet i Stockholm 1816, Signatur/Påskrift: Gustaf Hertig af Wermland 1858-1907, Signatur/Påskrift: Wermländska sällskapet i Stockholm 1816
Föremålsnummer 1676_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:405