Föremål

kula funnen v Gustaf Adolfstorg

Blykula, fastklistrad vid papper med påskrift: "En kula funnen i ett källarhvalf på Gustav Adolfs torg, under torget 1844 // Af skakning öppnade sig farwägen nära Theaterhuset och ett tomt hvalf befanns derunder."

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Kula
Kategori Ammunition
Material Bly
Storlek Diameter 12 mm
Antal 1
Datering 1844
Tidigare ägare Givare: Klemming, Sven, Ägare: Klemming, C G
Föremålsnummer 2483_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 46:6