Upphov: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Trävarustämpel

Rektangulär skiva, på vars undersida i relief initialerna W K K (avtryck, se Planschverket). Skivan fäst på en fyrsidig träklots. Skaft svarvat, päronformigt, på lång smal hals samt brunbetsat och polerat, nedtill kring halsen en profilering; på den päronformiga delen ett vitkokat mässingsstift med kullrigt huvud, angivande, hur stämpeln skall hållas. Tillhört inventarierna på firman Wilh. H. Kempes (innehavare Walther von Hallwyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, inrymt i Blasieholmstorg 11, 1884 - 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896 - 1909.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Trävarustämpel
Kategori
 • Stämplar
 • 02. II Kontorets inventarier
Material
 • Gummi
 • Trä
Storlek
 • Bredd 1 cm (klots)
 • Höjd 1.6 cm (klots)
 • Längd 2.1 cm (klots)
 • Höjd 7 cm
Teknik
 • Relief
 • Svarvning
 • polerat
Föremålsnummer II:IV:B.y.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1935
Titel
TRÄVARUSTÄMPEL.
Text
Af gummi, med träskaft. Rektangulär skifva, å hvars undersida i relief initialerna W K K (aftryck, se Planschverket). Skifvan fast på en fyrsidig träklots. Skaft svarfvadt, päronformigt, på lång smal hals samt brunbetsadt och poleradt, nedtill kring halsen en profilering; å den päronformiga delen ett hvitkokadt mässingsstift med kullrigt hufvud, angifvande, hur stämpeln skall hållas. Höjd: 7 cm. Klots, höjd: 1.6 cm.; längd: 2.1 cm.; bredd: 1 cm. Tillhört inventarierna å firman Wilh. H. Kempes (innehafvare Walther von Hall-wyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, inrymdt i Blasieholmstorg 11, 1884 — 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896—1909.