Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Friherrinnan Palmstierna, f. De la Gardie.

Två visitkort från Friherrinnan Elisabeth Charlotta Eleonora Palmstierna, f. De la Gardie. Första kortet daterat 1922, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet daterat 1925, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1922 – 1925

1922 - 1925

Tidigare ägare Palmstierna, f. De la Gardie, Elisabeth Charlotta Eleonora
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.657._HWY