Föremål

Rapporter, Verifikationer, Lilla Kassan

1892:12 R-W - Rapporter från: Sågverket Timmeragenterna Voxna - Verifikationer till Lilla Kassan

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1892
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.180._HWY