Föremål

Naeniae et lachrimae super luctuosissimum obitum serenissimi ac potentissimi principis et domini, domini Sigismundi III, regis Poloniae, Magn[ae] Lith[uaniae], Russ[iae], Pruss[iae], Maso[viae], Samo[gitiae], Livo[niae], terraeq{ue} Severiensis ducis, nec

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1632 (1632 (tryckår))
Tillverkningsplats Gdansk
Tillverkare Xylander, Ernestus (Författare), Rhete, Georg (Tryckare)
Föremålsnummer 109349_SKOBOK