Föremål

Christliche Einsegnungs Predigt: gehalten den 12 Decemb. des 1656ste Jahres, bey dem... Kirchgang der...Frauen, Fr. Anna Margaretha Wrangeln, Gräfin zu Salmisz...von Ihrer...Diener, Hofprediger...Joan Holtzkamp.

utan band

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1656
Tillverkningsplats Stettin
Tillverkare Rhete, Johann Valentin (Tryckare), Holtzkamp, Joan (Författare)
Avbildad Wrangel, Anna Margareta
Föremålsnummer 111107_SKOBOK