Föremål

Brev inkommande

1896:3 B - Brev inkommande: L-O Lembke, Herm. Lindström, Erik. Voxna Olsson & fils, Martin. Paris

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1896
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.209._HWY