Föremål

Vy över staden Leyden. Kopparstick på papper , sammansatt av fyra ark.

Sticket sparsamt färglagt med rött och gult. Överst text: LUGDUNUM BATAVORUM HOLLANDIAE CELEBERRIMUM ET ACADEMIA FLORENTISSIMA". I förgrunden promenerande människor och trädrad utefter vallgrav. I mellangrunden Leyden, sedd i halvt fågelperspektiv. T.v. inom kartusch: "Magnificis Honorandis . . . . . Felicitatem Voveo Fischer". Ovan denna kartusch en krönt kartusch med stående lejon. T.h. kartusch med två korslagda nycklar. Under bilden beskrivning på latin, holländska och franska. Signatur: 1) ", t AMSTERDAM, by I Bleau geduckt". 2) Under holländsk text: "Gedruckt by Claes Janss. Visscher, inde Calber-staet inde Visscher". 3) Under fransk text: "A AMSTERDAM chez Claes Janssen Visscher, en la Rue de Calverstraet, a l'enseigne du Pescheur. 1650" Profilerad, svart ram. Duken spikad på ramen, två vertikala stöd. Ramlist: 50 mm.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Landskapsbild
Kategori Landskapsmåleri
Material Papper
Storlek Bredd 2215 mm, Höjd 640 mm
Teknik Kopparstick
Antal 1
Datering 1650
Tillverkare Visscher, Claes Janszon (Utgivare), Blaeu, Joan (Tillverkare)
Föremålsnummer 3718_SKO