Upphov: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

fotbägare med inslipade ovaler

Fotbägare med täta inslipade ovaler. Den ena bägaren närmast komplett. Den andra saknar delar av kärlväggen.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • fotbägare med inslipade ovaler
  • Kärl
Kategori
  • Arkeologisk samling
  • Husgeråd och livsmedel
Material
Glas
Antal
1
Datering
400
Tidsperiod
Romersk järnålder
Tillverkningsplats
Föremålsnummer
120597_HST
Andra nummer
FID: 120597
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1872
Fyndplats
Arkeologisk kontext