Föremål

Rapporter

1886:9 R - Rapporter från: Norr Ljusne Jernverk Söder Ljusne Jernverk Voxna bruk och timmeragenterna

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1886
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.119._HWY