Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Madame Charles Lardy.

Tre visitkort från Madame Charles Lardy. Första kortet är utan datum, vikt i vänstra sidan. Andra kortet daterat 1925, vikt i övre vänstra hörnet.Tredje kortet daterat 1926, vikt i övre vänstra hörnet. Handskrift "....".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1925 – 1926

1925 - 1926

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.518._HWY