Föremål

Rapporter

1906:8 R - Rapporter från: Norr Ljusne Jernverk Söder Ljusne Jernverk

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1906
Tillverkningsplats Ljusne
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.304._HWY