Föremål

Q.F.F.Q.S. Dissertatio theologica, negans quæstionem: an novæ revelationes possint esse fundamentum religionis vere christianæ? ... XVIII. Maji anni MDCCLXII ... Upsaliæ

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1762 (1762 (tryckår))
Tillverkningsplats Uppsala
Tillverkare Wallerius, Nils (Författare), Nordén, Henric (Medförfattare)
Föremålsnummer 108573_SKOBOK