Foto: Uhrdin, Samuel, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Tasshake dussage, österrikiskt-sydtyskt kulturområde ca 1575-1600.

Korgfäste av stål med knapp. Fästet monterat med sabelklinga. Knapp fyrsidigt pyramidformig, låg, ornerad med punsade, raka ränder och romb i rutmönster. Den korgformiga pareranordningen bestående av en platt handbygel, som ej ansluter till knappen, från dess utsida utgår upptill en trind överbygel rakt bakåt-nedåt, anslutande till den yttre parerplåtens bakre kant. Mellan handbygeln och överbygelns bakre led tre tvärgående parallella sidobyglar, vilkas mittpartier är smyckade med punsat, rombiskt rutmönster. Insidans pareranordning bestående av asymmetriskt böjda, trinda och jämförelsevis smala sidobyglar, mellan inre parerplåtens kant och krysset en tumbygel. Parerstänger långa, trinda med vidgade ytterändar, avslutade med en liten kula, främre parerstången uppåtsvängd, den bakre bakåtsvängd. Parerplåtar symmetriska, närmast fyrsidigt ovala, ändarna genombrutna med ett ornament i form av ett hjärta. Kavel med rundat, rektangulärt tvärsnitt och klädd med mörkt, brunaktigt fiskskinn (?). Klinga något böjd, eneggad med jelman, l: ca 273 mm. På båda sidor utmed klingans hela längd en bred, grund hålkäl. På klingryggen intill jelmanens början två slipade fasningar på vardera sidan. På insidan av denna ca 105 mm från basen en inslagen, otydlig mästarstämpel.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning tasshake
Kategori Värjor
Material Stål, Fiskskinn
Storlek Längd 840 mm (klinga), Bredd 36 mm (klinga)
Antal 1
Datering 1575, 1575-01-01 – 1600-01-01 (1575-1600 cirka)
Fysiska egenskaper Färg: brun
Föremålsnummer 11503_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 29:35