Föremål

Runstav, Linköpings stift 1605, signerad S L.

Stav av trä med svarvat fäste med konisk knapp, rund kavel, vidgad och profilerad på mitten, därovanför inskuret årtal: 1605, nedanför ringen: "SL". Stav med sjusidigt tvärsnitt, på två av sidorna inskuret dagtecken, de sju futhorhk-runorna upprepade 26 gånger, på två sidor gyllentalsrader och på två helg-och söndagstecken, på helg-och söndagsraden senare svagt inristat månadsnamn och helgdagar: JANUARI, FEBR, mat(vid fisk) MARS, grego, ger, bengt, maria, APRIL, MAIVS, JVNIVS, JVLI, Mari bes(?), Magda, Jacob, o (yxa, Botvid), AVGV, SEPTRM, M...mässa, mat (vid hjort), n, OCT, BRITA, Lucas,NOV, DCEMB. På den sjunde sidan en söndagsrunecykel där var fjärde runa markeras med en annan runa samt därnedanför över hela sidans bredd 19 tecken för den 19-åriga måncykeln.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Stav
Kategori Verktyg och vetenskapliga instrument
Material Trä
Storlek
  • Vikt 665 g
  • Bredd 42 mm
  • Längd 1279 mm
Teknik Snideri
Antal 1
Datering 1605
Tidigare ägare
Inskription Signatur/Påskrift: S L 1605
Föremålsnummer 6957_LRK
Andra nummer Nr 1867: 1161
Tillhörande texter
Datum
1866