Föremål

Kontrakt, Kopior, Fakturor, Rapporter

1901:6 C - R - Kontrakt (contrakter) Järn Trä -Kopior av fakturor Järn Trä Trädestilleringsprodukter - Rapporter från: Brädgården Gruvorna Ljusne Ladugård Ljusne Mekaniska verkstad

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Företagsräkenskaper
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1901
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.256._HWY