Foto: Jens Mohr, Skoklosters slott/SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Nils Gyllenstierna, friherre af Lundholm 1526-1601.

Höftbild , fas höger. Äldre man med långt skägg. Stående , hållande höger hand på stolskarm , vänster hand på bord , varpå ligger krona och riksäpple. Svart dräkt , pipkrage. I bakgrunden t.h. draperi och pelare med text : "R. DROTZ OCH R. CANTZILLER högwälborne Nicolaus Gyldenstierna frijherre till Lundholm". Kilad spännram. Svart ram belagd med bronserad (?) papier mache med kymaliknande ornering. Ramlistens bredd 60 mm.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Målning, Porträtt
Kategori Porträtt
Material Duk
Storlek Bredd 965 mm, Höjd 1110 mm
Teknik Oljemålning
Antal 1
Datering 1575 – 1600 (1575-1600)
Tillverkare Salstakopisten (Tillverkare)
Avbildad Gyllenstierna, Nils
Inskription Signatur/Påskrift: R. DROTZ OCH R. CANTZILLER högwälborne Nicolaus Gyldenstierna frijherre till Lundholm, signatur: R. DROTZ OCH R. CANTZILLER högwälborne Nicolaus Gyldenstierna frijherre till Lundholm
Föremålsnummer 3714_SKO