Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hårstrån.

Fem strån av Gustav II Adolfs hår, inlagda i konvolut med bläckpåskrift: "Hår af // Gustaf Adolph // den stores Hufvud".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hår
Kategori Hår
Material Hår
Antal 5
Tidigare ägare Ägare: Gustav II Adolf av Sverige, Givare: Klemming, Otto Henrik
Föremålsnummer 1021_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 62:9