Personer och institutioner

Prinzencreutz, Carl-Wilhelm

Förnamn Carl-Wilhelm
Efternamn Prinzencreutz
Födelsedatum 1902-11-05
Dödsdatum 1947-12-31
Yrke/verksamhet Överstelöjtnant