Personer och institutioner

Planting-Gyllenbåga, Gustaf Henrik Vilhelm

Förnamn Gustaf Henrik Vilhelm
Efternamn Planting-Gyllenbåga
Födelsedatum 1866-02-12
Dödsdatum 1922-07-23
Yrke/verksamhet Överstelöjtnant