Personer och institutioner

Tibell, Gustaf Wilhelm af

Förnamn Gustaf Wilhelm af
Efternamn Tibell
Födelsedatum 1772-05-12
Dödsdatum 1832-03-08
Yrke/verksamhet Friherre, Överstelöjtnant, Chef, Direktör, Överste, Generalkvartermästare, Generalmajor, Generallöjtnad, General
Externa källor https://www.wikidata.org/entity/Q4457034