Personer och institutioner

Rosenhane, Göran Gustaf

Förnamn Göran Gustaf
Efternamn Rosenhane
Födelsedatum 1678-04-21
Dödsdatum 1754-12-31
Yrke/verksamhet Friherre
Övriga relationer Rosenhane