Personer och institutioner

S:ta Maria församlings fattighus

Efternamn S:ta Maria församlings fattighus