Personer och institutioner

Bielke, Ture Nilsson

Förnamn Ture Nilsson
Efternamn Bielke
Födelsedatum 1618-11-11
Dödsdatum 1647-03-17
Yrke/verksamhet Överstelöjtnant