Personer och institutioner

Bielke, Ture Nilsson

Förnamn
Ture Nilsson
Efternamn
Bielke
Födelsedatum
1618-11-11
Dödsdatum
1647-03-17
Yrke/verksamhet
Överstelöjtnant