Personer och institutioner

Sabelfelt, Zakarias Nilsson

Förnamn Zakarias Nilsson
Efternamn Sabelfelt
Yrke/verksamhet Överstelöjtnant