Personer och institutioner

Muhammad Gawad al-Taki

Efternamn Muhammad Gawad al-Taki
Yrke/verksamhet imam