Personer och institutioner

Susterbek gevärsfabrik

Efternamn Susterbek gevärsfabrik
Yrke/verksamhet Vapenfabrik