Personer och institutioner

Sveriges Riksbank, Riksens Ständers Bank

Efternamn Sveriges Riksbank, Riksens Ständers Bank