Personer och institutioner

Furuhjelm, Enok

Förnamn Enok
Efternamn Furuhjelm
Yrke/verksamhet Överstelöjtnant