Personer och institutioner

Säters plåtslagarämbete

Efternamn
Säters plåtslagarämbete
Yrke/verksamhet
Ämbete, Mästare
Aktivitet/plats
Verksamhetstid 1648