Personer och institutioner

Svinhufvud, Carl Pontus Samuel

Förnamn Carl Pontus Samuel
Efternamn Svinhufvud
Födelsedatum 1845-10-02
Dödsdatum 1912-01-06
Yrke/verksamhet Överstelöjtnant