Personer och institutioner

Stockholms stads Magistrat och Borgerskap

Efternamn Stockholms stads Magistrat och Borgerskap