Personer och institutioner

De Geer, Louis

Förnamn Louis
Efternamn De Geer
Födelsedatum 1759-09-23
Dödsdatum 1830-04-26
Yrke/verksamhet Friherre, Kammarherre, Överstelöjtnant