Personer och institutioner

Hamilton, Hugo Johan

Förnamn Hugo Johan
Efternamn Hamilton
Födelsedatum 1668-01-01
Dödsdatum 1748-01-03
Yrke/verksamhet Friherre, Fältmarskalk, General, Generalmajor, Överste, Överstelöjtnant
Externa källor http://www.wikidata.org/entity/Q4069032