Personer och institutioner

Mandorff, Theodor Carl

Förnamn Theodor Carl
Efternamn Mandorff
Yrke/verksamhet Överstelöjtnant
Övriga relationer Theodor C Mandorffs sterbhus