Personer och institutioner

Mandorff, Theodor Carl

Förnamn
Theodor Carl
Efternamn
Mandorff
Yrke/verksamhet
Överstelöjtnant
Övriga relationer