Personer och institutioner

Nordiska Museets Bibliotek, Stockholm